Disclamer

BLOG: Chauffeursopleiding
Doelstelling:
Met dit blog willen we via internet informatie verstrekken over onze opleiding aan iedereen die daarnaar op zoek is. We richten ons hierbij op leerlingen die de school al bezoeken en hun ouders, personeelsleden en overige belangstellenden voor onze school, bijvoorbeeld eventuele aanstaande leerlingen.
Privacy:
Bij publicatie van informatie of foto's op dit blog, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal degene die dit blog onderhoudt deze informatie of foto's op verzoek zo snel mogelijk verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen bij de beheerder van dit blog.
Inhoud:
De beheerder van dit blog spant zich er voor in de inhoud regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Er kunnen daarom geen rechten aan de gegevens ontleend worden.
Verder zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van diverse op het blog vermelde links.
Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies voor het bijhouden van demografische gegevens over de bezoekers van dit weblog. Met ingang van 1 maart 2012 geldt voor Google Analytics het volgende privacybeleid. Dit weblog heeft geen directe toegang tot de informatie die Google Analytics verzamelt via de cookies.
Contact:
Voor vragen of opmerkingen over dit blog, kunt u contact opnemen met de beheerder.