woensdag 15 december 2010

De chauffeur goederenvervoer (deel 4)

Aan het werk: wat wordt er van de vrachtwagenchauffeur verwacht?

Van een beginnend chauffeur goederenvervoer wordt verwacht dat hij:
• op een professionele wijze aan het verkeer deelneemt;
• met de vrachtauto onder moeilijke omstandigheden rijdt (manoeuvreren);
• snel en veilig laadt en lost;
• de lading veilig en op tijd vervoert;
• zijn voertuig geschikt houdt voor het vervoer van lading en indien nodig reparaties uitvoert;
• de administratieve afhandeling van een rit regelt zonder vertraging voor het vervoersproces;
• klanten en andere belanghebbenden op vriendelijke wijze te woord staat;
• zich houdt aan voorschriften voor Arbo, veiligheid en milieu;
• dusdanig optreedt bij een ongeval of een aanrijding dat de schade wordt beperkt.

De chauffeur goederenvervoer houdt van zelfstandig en verantwoordelijk werk, heeft geen bezwaar tegen
onregelmatige werktijden, is servicegericht en initiatiefrijk en kan onder druk (tijdsdruk, verkeersdrukte) het hoofd koel houden.

Bron: Colo (kwalificatiedossier chauffeur goederenvervoer)