dinsdag 12 april 2011

proef begeleid rijden (2)

Als aanvulling op de proef begeleid rijden het volgende:

Over de leeftijdscriteria voor de proef begeleid rijden bestaan enkele misverstanden, zo blijkt uit reacties van rijscholen en ouders van potentiële examenkandidaten. Daarom hieronder een verduidelijking van deze criteria.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil in november 2011 starten met de proef begeleid rijden voor de rijbewijscategorie B (personenauto), met de volgende leeftijdscriteria:

- Jongeren die op of na de ingangsdatum van het begeleid rijden 17 jaar worden, kunnen een praktijkexamen afleggen.
Als een jongere op de ingangsdatum al 17 jaar is, kan hij dus géén praktijkexamen doen in het kader van de proef.
- Tijdens de proef begeleid rijden kunnen jongeren vanaf 16 jaar een theorie-examen afleggen.

- Tijdens de proef begeleid rijden kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar een rijopleiding volgen.

Op dit moment ligt de minimumleeftijd voor rijlessen, theorie-examen en praktijkexamen voor de personenauto nog op 18 jaar. 

 Bron: CBR