zondag 19 juni 2011

Diplomering 2e jaars MBO Chauffeur goederenvervoer

In week 25 vinden de diplomeringen plaats.
Je hebt inmiddels al een brief ontvangen.
Let op:

Wanneer kom ik in aanmerking voor een MBO-diploma?
Antwoord: Als je klaar bent met de opleiding (BPV, schoolexamens,proeven van bekwaamheid, Rijbewijs C,Vakbekwaamheid 1,2 en 3),praktische toetsen C.
Het CBR-kantoor Waalhaven vraagt dan na inlevering van een duidelijke kopie Rijbewijs C (voor- en achterkant met code 95), bij het College van Bestuur, je MBO-diploma aan.