woensdag 16 november 2011

Verkeersschool machtigen LET OP!


14-11-11 - Windows XP? Vanaf 5 december servicepack 3 nodig om te machtigen.

Wie zijn rijschool machtigt via mijn.cbr.nl gebruikt hierbij ook de overheidsdienst DigiD. DigiD vervangt echter op 5 december om 9.00 uur zijn zgn. beveiligingscertificaat, in de nasleep van de Diginotar-affaire.
Dit betekent voor Windows XP-gebruikers dat zij vanaf dat moment Servicepack 3 geïnstalleerd moeten hebben op hun computer, om op DigiD te kunnen inloggen (wat dus ook nodig is om te kunnen machtigen op mijn.cbr.nl).
De overheid heeft vooruitlopend op deze wijziging een speciale website gemaakt die controleert of uw computersysteem voldoet aan de eisen van DigiD.

Bron: CBR