zaterdag 23 juni 2012

Diplomering 2e jaars MBO Chauffeur goederenvervoer

In week 26 vinden de diplomeringen plaats.


Je hebt inmiddels al een brief ontvangen.

Let op:
Wanneer kom ik in aanmerking voor een MBO niveau 2 diploma?


Als je klaar bent met de totale opleiding:
  • BPV
  • Schoolexamens
  • Proeven van bekwaamheid
  • Vakbekwaamheid 1,2 en 3
  • Praktische toetsen C
  • Rijbewijs C
Het CBR-kantoor Waalhaven vraagt dan na inlevering van een duidelijke kopie Rijbewijs C (voor- en achterkant met code 95),  je MBO-diploma aan bij het College van Bestuur.