donderdag 15 september 2011

Laatste nieuws 2toDrive

Leerlingen in de beroeps begeleidende leerweg (BBL), die voor beroepschauffeur leren, krijgen
een vrijstelling voor het instroommodel. Jongeren die al 17 jaar zijn bij de start van 2toDrive en
een BBLopleiding voor beroepschauffeur volgen mogen toch voor hun 18de het praktijkexamen
afleggen.
Bron: To2drive