zaterdag 1 oktober 2011

Digitale toetsen

Op het STC hebben wij de mogelijkheid, om voor onze leerlingen die de opleiding MBO Chauffeur goederenvervoer volgen, 2 van de 3 vakbekwaamheidsonderdelen digitaal af te nemen.
Het betreft de onderdelen:
·         Vakbekwaamheid 2 (administratie goederenvervoer) in 3 digitale knippen
·         Vakbekwaamheid 3 (cases administratie) in 3 digitale knippen
Deze 2 vakbekwaamheidsonderdelen staan onder toezicht van het CBR/CCV en mogen wij als school op onze locatie afnemen. We hebben hiervoor een apart computer lokaal. De digitale afname van de verschillende modules  vindt plaats met maximaal 10  kandidaten per sessie. Voordelen voor de kandidaat zijn:
·         Examen in een vertrouwde omgeving
·         Rustige examenplek
·         Beperkt aantal kandidaten per sessie
·         Eigen PC voor afname
·         Voldoende tijd
·         Directe uitslag na het examen
·         Bekende toezichthouder (een door het CCV geaccrediteerde docent van het STC).
Deze examens worden afgenomen/ingekocht  van het CBR/CCV die de examens weer heeft uitbesteed aan  Andriessen (toetsen voor de toekomst).
Voor meer informatie kijk ook op: